Aanmelden
Op de agenda
3/09/2018 Start nieuw schooljaar + ontbijt op school
6/09/2018 Infoavond 19.30u
14/09/2018 Spaghettiavond
1/10/2018 Lokale verlofdag
2/10/2018 Schoolfotografie
17/10/2018 Conferentie - geen school
25/10/2018 Oudercontact lager + eerste rapport
26/10/2018 Griezelkermis 19.00u
29/10/2018 Start herfstvakantie
9/11/2018 5L naar theatervoorstelling in Landegem
12/11/2018 Start sportweek 3L
20/11/2018 19.30u Avond leren leren voor 6L
23/11/2018 Talentdag 'Techniek'
28/11/2018 Conferentie - geen school
29/11/2018 Oudercontacten kleuterafdeling
30/11/2018 Boomplantdag 6L
1/12/2018 17.00u Naamopgave 6L
3/12/2018 VM: 3L naar Studio Globo Gent
4/12/2018 VM: 4L naar Studio Globo Gent
6/12/2018 Sinterklaas komt op bezoek
7/12/2018 19.00u Sinterklaasfuif voor 3e tot 6e leerjaar
12/12/2018 VM: 6L bezoekt PTI Eeklo
19/12/2018 NM: SVS Hockey voor 5L en 6L
21/12/2018 Rapport
24/12/2018 Start kerstvakantie
7/01/2019 NM 3L tot 6L naar Topsporthal voor atletiek
14/01/2019 VM Eerste zwemles voor alle klassen lager
21/01/2019 VM: 2e zwemles
22/01/2019 6L bezoekt Middenschool Zomergem
28/01/2019 Start sportweek 1LB
28/01/2019 VM: 3e zwemles
1/02/2019 NM: 6L naar Studio Globo
4/02/2019 Lokale verlofdag - geen school
5/02/2019 5L naar Studio Globo
6/02/2019 Start sportweek 1LA
11/02/2019 VM: 4e zwemles
12/02/2019 NM: theatervoorstelling Dummiesklas
13/02/2019 Conferentie - geen school
18/02/2019 VM: 5e zwemles
21/02/2019 Vaccinaties voor 1L en 5L
21/02/2019 Oudercontacten voor lager
23/02/2019 19.00u: Quiz oudercomité
27/02/2019 10.15u: 2L naar auteurslezing in bib Zomergem
4/03/2019 Start krokusvakantie