Oudercomité zkt leden
Het oudercomité is een groep van enthousiaste ouders. Onze taak:
  1. We zijn een aanspreekpunt voor alle ouders van de school Beke omtrent de schoolwerking in het algemeen.
  2. Wij brainstormen / communiceren op de vergaderingen over wat er leeft bij de ouders van school Beke.
  3. Wij organiseren sporadisch een activiteit die wat geld in het oudercomité-laatje brengt dat we dan besteden ten goede van alle leerlingen van school Beke.

We vergaderen ongeveer om de 6 à 7 weken op een avond in de week van 20u00 tot 22u00. (kan eventueel iets uitlopen...)
We trachten een zo divers mogelijke groep ouders te verzamelen zodat we uit elke klas een ouder in het OC hebben.

Ben je geïntresseerd om deel te nemen of heeft u vragen? Neem vlug contact op via oc@schoolbeke.be of met de directie: meester Bart.

Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook: https://www.facebook.com/ocbeke


De leden van het oudercomité
 
 
Anneleen De Wildeman
Voorzitster
 
Sofie Geerard
Secretaris
 
Hans Dekemel
Penningmeester
    Nele Bossaer
Ondervoorzitster
Heidi Colman
Lid
Kim Coppens
Lid
Kwinten Boes
Lid
    Sofie Jouret
Lid
Jan Bonne
Lid
  David De Meyer
Lid
  Arne Fockaert
Lid
  Evelien Neirynck
Lid
  Els Baeyens
Lid
  Toon De Smet
Lid