Aanmelden

Online inschrijven van uw kind.

Uw IP-adres ter verificatie van de aanvrager: 3.235.20.185

Gegevens van het kind
Naam en voornaam KIND
Geslacht Jongen Meisje
Geboorteplaats en datum
Rijksregisternummer
Straat en Nr
Postcode en gemeente
Gegevens van de vader
Naam
Geboorteplaats en datum
Beroep
Telefoon
Straat en nummer (indien afwijkend)
postcode en gemeente
Email
Gegevens van de moeder
Naam
Geboorteplaats en datum
Beroep
Telefoon
Straat en nummer (indien afwijkend)
postcode en gemeente
Email
Algemeen
Het betreft een eerste inschrijving
Het betreft een schoolverandering
Wie is het gezinshoofd Vader Moeder
Huisdokter
Wie te verwittigen bij afwezigheid ouders
Ter controle


Input symbols

Terug